Lidový dům

Bělidla 392, Litomyšl, 570 01
  • Tel.: 731 604 315
 

Datová schránka: im5upgj

Farní charita Litomyšl

Seznam lidí:

Bc. Věra Dvořáková - ředitel Petra Glänznerová - ekonomický pracovník Miroslav Bäuchel - technický/provozní pracovník Martina Soukupová - administrativní pracovník Marie Šnajdrová - asistentka ředitelky,koordinátor Tříkrálové sbírky Marie Šnajdrová - asistentka ředitelky,koordinátor Tříkrálové sbírky

Seznam služeb: