Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (pracoviště Tábor)

Dobrovského 705, Tábor, 390 01 Kanovnická 18, České Budějovice Vedoucí zařízení: Dana Bedlánová - vedoucí Intervenčního centra, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Dana Bedlánová - vedoucí Intervenčního centra, sociální pracovnice Mgr. Hana Kadlecová - sociální pracovnice

Seznam služeb: