Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života

Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, 700 30 Vedoucí zařízení: Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí zařízení
  • Tel.: 599 508 505, 733 676 641, 732 178 501
 
Charita Ostrava

Seznam lidí:

Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí zařízení

Seznam služeb: