Háčko

ul. Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, 549 41 Vedoucí zařízení: Bc. Pavel Melichar - zástupce ředitele pro investice a údržbu

Seznam lidí:

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel Bc. Pavel Melichar - zástupce ředitele pro investice a údržbu RNDr. Jan Mach - ekonomický pracovník

Seznam služeb: