Dům Samaritán

Štefánikova 1, Ústí nad Labem, 400 01 Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem Vedoucí zařízení: Jakub Modes - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Ing. Rostislav Domorák - ředitel Jakub Modes - vedoucí zařízení Bc. Daniela Vobůrková - sociální pracovník Tereza Dlouhá - pracovník sociálních služeb Blažena Vedralová - ekonomický pracovník

Seznam služeb: