Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín

Zálešná I/3222, Zlín, 760 01 Vedoucí zařízení: Bc. Kamila SLEZÁKOVÁ, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Bc. Kamila SLEZÁKOVÁ, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice

Seznam služeb: