Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Čermákova 29, Plzeň, 301 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Markéta Štychová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 377 423 159, 731 433 106
 
Městská charita Plzeň

Seznam lidí:

Mgr. Markéta Štychová - vedoucí zařízení

Seznam služeb: