Domov pro seniory sv. Jiří

Mohylová 92, Plzeň, 312 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Antonín Kmoch - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Mgr. Pavla Janouškovcová - sociální pracovnice Jaromír Triner - technický/provozní pracovník Mgr. Antonín Kmoch - vedoucí zařízení

Seznam služeb: