Domov pro matky a otce v tísni

Mašovická 12, Znojmo, 669 02 Vedoucí zařízení: Bc. Drahoslava Adamová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 604 294 190, 515 220 755
 
Oblastní charita Znojmo

Seznam lidí:

Bc. Drahoslava Adamová - vedoucí zařízení

Seznam služeb: