Dobrovolnické centrum

V Ráji 786, Pardubice, 530 02 Vedoucí zařízení: Vojtěch Gottwald - Vedoucí Dobrovolnického centra, fundraiser

Seznam lidí:

Vojtěch Gottwald - Vedoucí Dobrovolnického centra, fundraiser Bc. Jan Lohynský - PR pracovník