Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením

Bukovecká 479, Jablunkov, 739 91 Vedoucí zařízení: Mgr. Lucie Szotkowská - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Mgr. Lucie Szotkowská - vedoucí zařízení Mgr. Urszula Koky - sociální pracovník

Seznam služeb: