Chráněné bydlení sv. Michaela

Gorkého 34, Brno, 602 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Ludmila Pavlišová - vedoucí

Seznam lidí:

Mgr. Ludmila Pavlišová - vedoucí Mgr. Zuzana Tulcová - sociální pracovnice Mgr. Jaroslava Bartušková - účetní, pokladní Ing. Ivana Hrubanová - koordinátorka dobrovolníků a praktikantů

Seznam služeb: