Chráněné bydlení sv. Luisy

Jiráskova 1014, Rajhrad, 664 61 Vedoucí zařízení: Bc. Lenka Salajková - vedoucí služby, sociální pracovnice a vedoucí sestra CHB sv. Luisy

Seznam lidí:

Bc. Lenka Salajková - vedoucí služby, sociální pracovnice a vedoucí sestra CHB sv. Luisy