Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba

Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice , 700 30 Vedoucí zařízení: Kateřina Imrichová - SM. Miriam - vedoucí zařízení
  • Tel.: 599 508 504, 733 676 601
 
Charita Ostrava

Seznam lidí:

Kateřina Imrichová - SM. Miriam - vedoucí zařízení

Seznam služeb: