Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

SBDI, Hrabyně 201, Hrabyně, 747 67 Vedoucí zařízení: PhDr. Jana Režnarová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

PhDr. Jana Režnarová - vedoucí zařízení

Seznam služeb: