Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec

ul. Manželů Burdychových 296, Červený Kostelec, 549 41 Vedoucí zařízení: Lenka Vlčková - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel Lenka Vlčková - vedoucí zařízení RNDr. Jan Mach - ekonomický pracovník

Seznam služeb: