Charitní pečovatelská služba Zlín

Broučkova 5352, Zlín, 760 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby

Seznam lidí:

Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ - vedoucí služby Klára BALEJOVÁ, DiS. - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu Bc. Hana SVÍZELOVÁ - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu

Seznam služeb: