Charitní pečovatelská služba Uherský Brod

Mariánské náměstí 13, Uherský Brod, 688 01 Vedoucí zařízení: Bc. Terezie Fojtíková, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bc. Terezie Fojtíková, DiS. - vedoucí zařízení Olga Slabiňáková - koordinátorka CHPS UB Bc. Nikola Bujáčková - sociální pracovnice

Seznam služeb: