Charitní pečovatelská služba Hostinné

Labská fortna 230, Hostinné, 543 71 Vedoucí zařízení: Luisa Polešovská - vedoucí pečovatelské služby

Seznam lidí:

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel Luisa Polešovská - vedoucí pečovatelské služby RNDr. Jan Mach - ekonomický pracovník

Seznam služeb: