Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Kapitolní 1475/14, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Vedoucí zařízení: Mgr. Dagmar Dančevská - vedoucí zařízení
  • Tel.: 599 527 494, 737 553 160
 
Charita Ostrava

Seznam lidí:

Mgr. Dagmar Dančevská - vedoucí zařízení

Seznam služeb: