Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

Kubínova 445/44, Ostrava-Heřmanice, 713 00 Vedoucí zařízení: Ing. Jaroslav Doležel - vedoucí zařízení
  • Tel.: 596 236 411, 733 741 551
 
Charita Ostrava

Seznam lidí:

Ing. Jaroslav Doležel - vedoucí zařízení

Seznam služeb: