Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

Slavkov 214, Slavkov, 687 64 Vedoucí zařízení: Mgr. Pavel Hetmer - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Mgr. Pavel Hetmer - vedoucí zařízení Bc. Marie Adámková, DiS. - sociální pracovnice, zástupce vedoucího Bohumila Grebíková - vedoucí zdravotní sestra