Charitní dům sv. Františka - azylový dům

Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Vedoucí zařízení: Jiří Linart - vedoucí zařízení
  • Tel.: 599 527 496, 737 553 171
 
Charita Ostrava

Seznam lidí:

Jiří Linart - vedoucí zařízení

Seznam služeb: