Charitní dům Nivnice

Komenského 119, Nivnice, 687 51 Vedoucí zařízení: Ludmila Bartošová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Ludmila Bartošová - vedoucí zařízení Jarmila Kubáňová, DiS. - sociální pracovnice