Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Dušičková mše v Charitním domě v Nivnici

Ve čtvrtek 3.11.2016 proběhla v charitním domě v Nivnici pravidelná mše svatá. Byla však v něčem jiná.

Duchovní obnova zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod v Mikulově

Na konci měsíce října se 30 zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod zúčastnilo duchovní obnovy v Mikulově, pod vedení P. Oldřicha Chocholáče.

Promítání pro tříkrálové koledníky 2016

Jako každoročně, i letos měli tříkráloví koledníčci možnost strávit jedno příjemné podzimní odpoledne v kině Máj Uherský Brod při promítání filmu Tajný život mazlíčků.

 

Dvojí poděkování Charitnímu domu ve Slavkově

Poděkování ke stažení zde a zde.

Dušičkové zastavení v Charitním domě ve Slavkově

V den, kdy si připomínáme všechny zemřelé, se v Charitním domě ve Slavkově konala bohoslužba slova, při které jsme vzpomínali nejen na všechny klienty, kteří v letošním roce odešli na věčnost, ale na všechny naše drahé a blízké, kteří již nejsou mezi námi.

Pečovatelská služba Bánov: Vzpomínka na všechny zemřelé

Při bohoslužbě slova, kterou vedl pan Vít Kadlčík jsme v modlitbě zavzpomínali na všechny, kteří nás opustili v tomto roce, na naše drahé.

Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za příspěvek pro Domácí hospicovou péči

Oblastní charita Uherský Brod velmi děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za poskytnutí příspěvku určeného pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod.

Ředitel brodské Charity i starosta Bánova ocenili efektivní a oboustranně prospěšnou spolupráci

Hodnocení spolupráce mezi obcí Bánov a Oblastní charitou Uherský Brod v tomto kalendářním roce a také informace o nově připravovaných službách - to byl důvod setkání ředitele uherskobrodské Charity Petra Houště se starostou Bánova Markem Mahdalem.

Pozvánka na bezplatný počítačový kurz pro seniory

Pozvánka ke stažení zde.

Ředitel Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld podpoří Domácí hospicovou péči

Velké pochopení a vstřícnost vůči potřebným projevil generální ředitel Slováckých strojíren a.s., Uherský Brod, Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., když přislíbil finanční podporu pro nově vznikající službu Oblastní charity Uherský Brod – Domácí hospicovou péči.