Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Vánoční výlet do rodinného centra Galaxie

Ačkoliv vánoční svátky uplynuly jako voda, na děti z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni čekal ještě jeden vánoční dárek. Za doprovodu svých maminek a sociální pracovnice navštívily děti vesmírnou zábavu v rodinném centru Galaxie Zlín.

Sponzoři podpořili řadu charitních služeb

Jsme velmi rádi, že díky pochopení a vstřícnosti sponzorů se nám v uplynulých měsících podařilo doplnit dosluhující vybavení některých zařízení Oblastní charity Uherský Brod.

Program tříkrálového koledování v Uherském Brodě

Od 2. 1. 2017 - registrace vedoucích skupinek
(starší 15-ti let) a možnost vypůjčení si oblečení pro koledníčky. v kanceláři charity na
NOVÉ POLIKLINICE (Pavilon B, 1. patro-vedle laboratoře) Jsme zde každý den mezi 7:30 a 16:00 nebo po individuální domluvě.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku jsou v plném proudu

Ve dnech 6. a 7. 1. 2017 bude Uherském Brodě a dalších obcích uherskobrodského děkanátu probíhat Tříkrálová sbírka. Tříkráloví koledníci, kteří u Vás na počátku nového roku zazvoní, Vám chtějí přinést požehnání a novou naději do nového roku.

Brodská Charita zavádí novou službu – domácí hospicovou péči

Oblastní charita Uherský Brod zavedla od prosince roku 2016 novou službu, kterou je domácí hospicová péče.

Proč zpíváme seniorům? Máme radost, když je můžeme potěšit

V období před Vánoci zpestřil čas klientům několika charitních zařízení pro seniory na Uherskobrodsku, mužský pěvecký sbor v Korytné - Mužáci. Sbor tak přišel nezištně „povinšovat“ klientům pohodový adventní čas a Vánoce. O tom, jaké pohnutky vedly členy Mužáků k tomuto kroku, hovořil organizační vedoucí sboru František Věrný. 

Zpívání schóličky z Nivnice

Děti a maminky z nivnické schóličky si místo dívání se v televizi na pohádky udělaly v úterý 27. 12. čas a přijely našim klientům zazpívat při kytaře vánoční koledy. Schólička zazpívala moderní i tradiční koledy.

Poděkování

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří byli Oblastní charitě Uherský Brod v roce 2016 jakýmkoliv způsobem nápomocni při zajišťování služeb a pomoci potřebným v regionu.  Poděkování patří obcím, farnostem, sponzorům, dobrovolníkům, Radě charity, zřizovateli Oblastní charity Uherský Brod a dalším lidem a organizacím, bez jejichž přispění by naše práce byla takřka nemyslitelná. Děkujeme a přejeme Vám jen to nejlepší v roce 2017.

Předvánoční čas v Dolním Němčí

Tyto sváteční dny jsou pro naše klienty zpestřením změnou rytmu časem adventním, kdy nejen pečou cukroví a chystají dárečky pro své blízké, ale již tradičně nás také navštěvují dětí z místní ZŠ a MŠ a různých zájmových kroužků.

Předvánoční mše svatá ve Slavkově

Předvánoční a vánoční doba je časem, kdy se lidé setkávají, přejí si vše dobré a navzájem se obdarovávají.