Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Oslava narozenin v Charitním domě v Nivnici

V červenci oslavily naše klientky paní Konrádová krásné životní jubileum 90 let a paní Peniaková 85 let. K jejich narozeninám přišli popřát pan ředitel OCH Uh.Brod a také klienti a zaměstnanci CHD Nivnice.

Několik posledních míst na Charitní tábor. Máte ještě možnost přihlásit vaše dítě

Více informací zde.

Oblastní charita Uherský Brod se zapojila do prezentace charitního díla na Velehradě

V rámci Dnů lidí dobré vůle se na Velehradě i v letošním roce konala prezentace charitního díla, na které se opět podíleli i pracovníci Oblastní charity Uherský Brod. Letošní prezentace se tentokrát nesla na téma 25 let milosrdné lásky. Návštěvníci se tak mohli seznámit nejen s posláním Charity a jejími hlavními službami, ale také s důležitými milníky historie Charity v olomoucké arcidiecézi.

Poděkování personálu DPS Strání

Velké poděkování všem pracovnicím DPS pod vedením paní Mirky Havlíkové, za jejich obětavou péči s jakou se staraly o našeho tatínka. Jejich laskavost a lidské chování mu pomáhali překonávat jeho poslední léta života. Ještě jednou vřelý dík za vaši nelehkou a těžkou práci.

S vděčností rodina Kočárová

Příspěvek od Nadace SYNOT pomůže při provozu Centra potravinové a materiální pomoci

Příspěvek ve výši 20.000 Kč věnovala v těchto dnech, v rámci sociálního a zdravotního grantu, Oblastní charitě Uherský Brod, Nadace SYNOT. Příspěvek je určen na provozní náklady Centra potravinové a materiální pomoci.

Senioři v Horním Němčí se bavili u pétanque

Příjemné letní počasí na začátku července přímo vybízelo k vycházkám a venkovním hrám. Pozadu nezůstávají v podobných činnostech ani senioři.

Přednáška o problematice závislostí v Azylovém domě

V úterý 12. 7. 2016, navštívil Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, pan Mikulášek z organizace Podané ruce.

Uživatelé Charitního domu ve Slavkově na duchovním výletě v kapli sv. Zdislavy

V pátek 8. července se vydala malá skupinka vozíčkářů ze slavkovského Charitního domu, za doprovodu pracovníků služby, do nedaleké kaple sv. Zdislavy, kam byly zájemkyně z řad našich uživatelů pozvány členkami duchovního společenství Eucharistická hodina.

Prázdniny v DPS ve Strání

Děti z farního tábora ve Strání navštívily seniory žijící v Domě s pečovatelskou službou. Po chodbách DPS se nesly tóny prázdninových hitů, byl slyšet smích dětí a jejich štěbetání.

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ke stažení zde.