Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Charitní „Valachy tour“ ve Velkých Karlovicích

Na konci loňského roku měli naši senioři možnost absolvovat třídenní pobyt v Trenčíně v hotelu Elizabeth, a to díky Nadaci SYNOT a panu senátorovi Ivo Valentovi. O nadšení našich seniorů jsem již psala po tomto pobytu na Slovensku.

Přednáška o Donu Boscovi v Bánově

Dne 20. dubna se v DCHB Bánov uskutečnila přednáška o Donu Boscovi, z cyklu Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky. Přednášku lektoroval pan Vít Kadlčík.

Den Země 2016

Město Uherský Brod a Dům dětí a mládeže Uherský Brod uspořádali ve středu 20. dubna 2016 na Masarykově náměstí v Uherském Brodě akci s názvem DEN ZEMĚ, které se zúčastnila také Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod.

„V pletení obvazů pro malomocné jsem našla užitečnou radost“, říká dobrovolnice

„Je to pro mě velice příjemná relaxace a navíc tím pomáhám potřebným. A to mě velmi těší a povzbuzuje,“ tak mluví o svém užitečném koníčku, kterým pomáhá nemocným v Africe, Indii a dalších rozvojových zemích, osmdesátiletá Jitka Baxová z Uherského Brodu. Patří totiž mezi dobrovolnice, které pletou obvazy pro malomocné. Pracovníci Charity jim zajistí materiál a oni jim pak odevzdají  hotové upletené obvazy, které pak Charita  posílá nemocným do zahraničí.

Poděkování za péči personálu Charitního domu ve Slavkově

Vážená paní Grebíková a celý kolektive Charitního domu ve Slavkově,
Dovolte, abychom touto cestou Vám i Vašim spolupracovnicím poděkovali a vyjádřili obdiv nad obětavou prací, kterou jste prokázaly při péči o našeho tatínka Josefa Šota a maminku Marii Šotovou, která před 2 lety u vás taktéž prožila poslední chvíle života.

Výsledky Postní almužny 2016

Děkujeme vám všem, kdo jste se v této době zapojili do Postní almužny a během přípravy na Velikonoce mysleli na potřebné bližní. 

Letošní výnos za celý děkanát činí 140 855 Kč. Je to o 14 604 Kč více než minulý rok. Uvědomujeme si však, že za touto částkou je skryto i velmi cenné odkříkání, které se nedá spočítat.

 Pokud si ve svém okolí všimnete lidí, kterým by mohli pomoct, neváhejte se obrátit na Charitu nebo své kněze ve farnosti. Konkrétní využití je pak schvalováno Charitou a kněžími.

Kéž jsou tedy tyto peníze opravdu požehnáním pro ty, kterým budou sloužit!

František Bílek

Matky z Azylového domu pomohly s tříděním oblečení

Vyřadit nevhodné oblečení a rozdělit do pytlů to, které se dá použít – to byl úkol čtyř žen, klientek Azylového domu pro matky s dětmi v tísni, které se zapojily do přípravy zásilky desítek pytlů s oblečením pro uprchlíky v Řecku. Dobrovolnice třídily oblečení společně s pracovníky Centra potravinové a materiální pomoci v sídle centra, které sídlí v Městské nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě.

„Postní sbírka není jen o potravinách, ale především o pochopení vůči potřebným,“ říká František Bíl

Pomoci lidem v sociální nouzi – to je cíl v pořadí druhé postní sbírky potravin, která se i letos konala na Uherskobrodsku. Lidé mohli potravinami přispět potřebným ve dnech 7. až 10. března a to celkem na 26 kontaktních místech ve 24 obcích regionu. Sociálně slabým přispěli celkem 640 kilogramy potravin, ale i drogistického zboží.

Brzké uzdravení přáli pacientům i klienti Terapeutické dílny sv. Justiny

Požehnané Velikonoce a brzké uzdravení popřáli uživatelé Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod pacientům Městské nemocnice s Poliklinikou v Uherském Brodě.

Velké přepadení na Charitě

Uživatelky azylového domu při příležitosti návštěvy sestry Milady navštívily pana ředitele Oblastní charity Uherský Brod, Ing. Petra Houště.