Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Výsledky Postní almužny 2016

Děkujeme vám všem, kdo jste se v této době zapojili do Postní almužny a během přípravy na Velikonoce mysleli na potřebné bližní. 

Letošní výnos za celý děkanát činí 140 855 Kč. Je to o 14 604 Kč více než minulý rok. Uvědomujeme si však, že za touto částkou je skryto i velmi cenné odkříkání, které se nedá spočítat.

 Pokud si ve svém okolí všimnete lidí, kterým by mohli pomoct, neváhejte se obrátit na Charitu nebo své kněze ve farnosti. Konkrétní využití je pak schvalováno Charitou a kněžími.

Kéž jsou tedy tyto peníze opravdu požehnáním pro ty, kterým budou sloužit!

František Bílek

Matky z Azylového domu pomohly s tříděním oblečení

Vyřadit nevhodné oblečení a rozdělit do pytlů to, které se dá použít – to byl úkol čtyř žen, klientek Azylového domu pro matky s dětmi v tísni, které se zapojily do přípravy zásilky desítek pytlů s oblečením pro uprchlíky v Řecku. Dobrovolnice třídily oblečení společně s pracovníky Centra potravinové a materiální pomoci v sídle centra, které sídlí v Městské nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě.

„Postní sbírka není jen o potravinách, ale především o pochopení vůči potřebným,“ říká František Bíl

Pomoci lidem v sociální nouzi – to je cíl v pořadí druhé postní sbírky potravin, která se i letos konala na Uherskobrodsku. Lidé mohli potravinami přispět potřebným ve dnech 7. až 10. března a to celkem na 26 kontaktních místech ve 24 obcích regionu. Sociálně slabým přispěli celkem 640 kilogramy potravin, ale i drogistického zboží.

Brzké uzdravení přáli pacientům i klienti Terapeutické dílny sv. Justiny

Požehnané Velikonoce a brzké uzdravení popřáli uživatelé Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod pacientům Městské nemocnice s Poliklinikou v Uherském Brodě.

Velké přepadení na Charitě

Uživatelky azylového domu při příležitosti návštěvy sestry Milady navštívily pana ředitele Oblastní charity Uherský Brod, Ing. Petra Houště.

Návštěva u sestry Milady

Dva týdny utekly jako voda a tak došlo na den – 12.dubna 2016, kdy se maminky a děti z Azylového domu vypravily na Mariánské náměstí, kde se nachází sídlo Komunity sester Neposkvrněného početí Panny Marie.

Tesco pomáhá azylovému domu

Firma Tesco Stores a.s. v Uherském Brodě, kterou osobně představila paní Olga Málková coby projektová manažerka, obdarovala maminky a děti formou sladkostí a hygienických potřeb. Paní Málková nabídla pomoc i při mimořádných situacích, které vyžadují okamžitou pomoc ve formě potravin, či hygienických potřeb.

Farní pouť na Provodov

Farnost Uherský Brod a Oblastní charity Uherský Brod Vás zvou na pouť na Provodov. Více informací na plakátu zde.

Centrum seniorů: Jarní počasí aktivizuje přírodu i seniory

Jsme sociálně aktivizační službou pro seniory. Naší snahou je být oporou pro seniory, kteří se z nějakých důvodů ocitli izolovaní od okolí (příčina může být fyzická nebo psychická nemoc, špatná sociální situace, nefungující vztahy v rodině…).  Snažíme se lidi v těchto těžkých situacích doprovázet, pomáhat jim zprostředkovat kontakt se svými vrstevníky, napomáhat hledat smysl ve stáří jakožto vrcholu života.

Dobrovolnice Zuzana Suchánková strávila několik týdnů ve válečné zóně

Pomáhat těm, kteří se potýkají s důsledky války. To byl důvod mého rozhodnutí vydat se v únoru 2016 na Ukrajinu. Přidala jsem se ke kamarádovi, který se mnou byl pomáhat při uprchlické krizi ve Slovinsku. On na Ukrajinu, na rozdíl ode mě a mých kamarádek,  jel na tři měsíce. Já jsem tam strávila dva týdny, a to částečně ve Slavjansku, což je relativně bezpečné místo, a částečně také v Krásnohorivce, která je městem v první linii války.