Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Petr Gazdík navštívil uherskobrodskou Charitu

Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Petr Gazdík byl v pondělí 2. května 2016 hostem jednání Rady charity, kterou tvoří zejména zástupci obcí ORP Uherský Brod.

Poskytovatelé sociálních služeb Zlínského kraje debatovali o dalším financování služeb i vzdělávání

Setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje se uskutečnilo v pátek 6. května 2016 v jednací místnosti Domu s pečovatelskou službou v Dolním Němčí.

U potravinové sbírky v Dolním Němčí pomáhali dobrovolníci z Kralup nad Vltavou

Úctyhodných 170 kilogramů potravin darovali během dopoledne v sobotu 30. dubna 2016 zákazníci prodejny Jednota v Dolním Němčí. Přispěli tak do sbírky potravin na pomoc rodinám v krizové sociální situaci.

Do domu Hospodinova, s radostí půjdeme

Dnes jsme se v našem Charitním domě opět sešli při příležitosti slavení mše svaté. Na začátku bohoslužby byl čten žalm, na který jsme odpovídali společně slovy:  „Do domu Hospodinova, s radostí půjdeme“… Po té následovala promluva, ve které náš duchovní správce otec Petr Hofírek mluvil o tom, že takový Hospodinův dům je vlastně kaple, kostel či chrám….

Benefiční degustace: Charita léčí, víno uzdravuje

Připomenout si důležitou práci a poslání Charity, propojit práci vinaře s péčí o potřebné, a ve výsledku podpořit sociálně slabé rodiny v regionu. To byl cíl v pořadí III. Benefiční degustace přívlastkových vín, která se uskutečnila v pátek 22. dubna v prostorách Zámečku ve Strání.

Charitní „Valachy tour“ ve Velkých Karlovicích

Na konci loňského roku měli naši senioři možnost absolvovat třídenní pobyt v Trenčíně v hotelu Elizabeth, a to díky Nadaci SYNOT a panu senátorovi Ivo Valentovi. O nadšení našich seniorů jsem již psala po tomto pobytu na Slovensku.

Přednáška o Donu Boscovi v Bánově

Dne 20. dubna se v DCHB Bánov uskutečnila přednáška o Donu Boscovi, z cyklu Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky. Přednášku lektoroval pan Vít Kadlčík.

Den Země 2016

Město Uherský Brod a Dům dětí a mládeže Uherský Brod uspořádali ve středu 20. dubna 2016 na Masarykově náměstí v Uherském Brodě akci s názvem DEN ZEMĚ, které se zúčastnila také Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod.

„V pletení obvazů pro malomocné jsem našla užitečnou radost“, říká dobrovolnice

„Je to pro mě velice příjemná relaxace a navíc tím pomáhám potřebným. A to mě velmi těší a povzbuzuje,“ tak mluví o svém užitečném koníčku, kterým pomáhá nemocným v Africe, Indii a dalších rozvojových zemích, osmdesátiletá Jitka Baxová z Uherského Brodu. Patří totiž mezi dobrovolnice, které pletou obvazy pro malomocné. Pracovníci Charity jim zajistí materiál a oni jim pak odevzdají  hotové upletené obvazy, které pak Charita  posílá nemocným do zahraničí.

Poděkování za péči personálu Charitního domu ve Slavkově

Vážená paní Grebíková a celý kolektive Charitního domu ve Slavkově,
Dovolte, abychom touto cestou Vám i Vašim spolupracovnicím poděkovali a vyjádřili obdiv nad obětavou prací, kterou jste prokázaly při péči o našeho tatínka Josefa Šota a maminku Marii Šotovou, která před 2 lety u vás taktéž prožila poslední chvíle života.