Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Plavání pro tříkrálové koledníky

Více informací ke stažení zde.

Potravinová sbírka v Dolním Němčí: dárci mysleli i na děti

Celkem 80 kilogramů potravin, hygienických potřeb a dalšího drogistického zboží darovali lidem v nouzi obyvatelé Dolního Němčí.

Postní almužna: důležitá pomoc potřebným i významné poselství

Letošní Postní almužna v děkanátu Uherský Brod vynesla 151 571 Kč. Je to o 10 tisíc korun více než minulý rok. Sbírka se konala v termínu od 1. března do 9. dubna, tedy v Postní době, v uherskobrodském děkanátu.

Výživy od Hamé rozdá brodská Charita potřebným

Velké poděkování patří firmě Hamé, s.r.o., která v těchto dnech opět poskytla své výrobky pro klienty Oblastní charity Uherský Brod.

Arcibiskup Jan Graubner: Služba lásky patří do každé farnosti

„Důležité je, aby každá farnost, která se chce považovat za živou a zdravou, měla rozvinutou péči o potřebné. (…) Není lehké potřebné najít a pomoc nabídnout tak, aby neurazila či neponížila. Je to škola lásky, která umí vidět a byt taktní,“ píše olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úvodu přílohy Caritas 2/2017, který vyšla v Katolickém týdeníku č. 18. Příloha je věnována místním Charitám – základním jednotkám celé organizace.

Návštěva půlročních dvojčátek v DS Domovinka

S jarním sluníčkem k nám zavítala půlroční batolátka. Našim uživatelům rozjasnila všední dny svým úsměvem a žvatláním. V roli chůvy se vystřídali všichni uživatelé a dětičky byly také spokojené, protože lásku nelze jen vyznávat, ale i předávat.

Azylový dům: úspěch v programu Tesco přinese prospěch dětem  

Novou, mnohem vzhlednější podobu bude mít v blízkém budoucnu dětské hřiště u Azylového dům pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě, který provozuje Oblastní charita Uherský Brod. Stane se tak díky úspěchu zástupců azylového domu, kteří projekt na rekonstrukci hřiště letos přihlásili do dárcovského programu společnosti Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Paní Ludmila Bobčíková: S děvčaty z Centra seniorů se cítím bezpečně

Paní Ludmila Bobčíková, žije v  Domě s chráněnými byty v Dolním Němčí už šest let. Pravidelně ji navštěvují pracovnice Centra seniorů Uherský Brod. Paní Bobčíková se, jak říká, vždy na ně těší a ráda tráví čas v jejich společnosti.

Poděkování obci Slavkov

Oblastní charita Uherský Brod tímto děkuje obci Slavkov za příspěvek ve výši 20 tisíc Kč, který je určený na podporu činnosti Charitní domu sv. Petra a Pavla ve Slavkově v roce 2017. „Činnosti pracovníků brodské Charity si velmi vážím a považuji proto za důležité ji podporovat. Ve Slavkově provozujeme řadu let charitní dům, ve kterém se o jeho klienty starají pracovnice uherskobrodské Charity. Také tuto službu v naší obci považuji za velmi prospěšnou a užitečnou, a jsme s ní již řadu let velmi spokojení,“ vysvětlil důvody vstřícnosti obce starosta Slavkova Mgr. Libor Švardala.    

Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2017. Projekt Centrum potravinové a materiální pomoci byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 40.600 Kč. Projekt Centrum seniorů byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč. Vstřícnosti města Uherský Brod, které dlouhodobě služby Oblastní charity Uherský Brod podporuje, si velmi vážíme.

logo_mesto_ub