Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, v absolutních číslech jde o 233 tisíc rodin z celé České republiky. Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let.

Plavání pro tříkrálové koledníky

Více informací ke stažení zde.

Potravinová sbírka v Dolním Němčí: dárci mysleli i na děti

Celkem 80 kilogramů potravin, hygienických potřeb a dalšího drogistického zboží darovali lidem v nouzi obyvatelé Dolního Němčí.

Postní almužna: důležitá pomoc potřebným i významné poselství

Letošní Postní almužna v děkanátu Uherský Brod vynesla 151 571 Kč. Je to o 10 tisíc korun více než minulý rok. Sbírka se konala v termínu od 1. března do 9. dubna, tedy v Postní době, v uherskobrodském děkanátu.

Výživy od Hamé rozdá brodská Charita potřebným

Velké poděkování patří firmě Hamé, s.r.o., která v těchto dnech opět poskytla své výrobky pro klienty Oblastní charity Uherský Brod.

Arcibiskup Jan Graubner: Služba lásky patří do každé farnosti

„Důležité je, aby každá farnost, která se chce považovat za živou a zdravou, měla rozvinutou péči o potřebné. (…) Není lehké potřebné najít a pomoc nabídnout tak, aby neurazila či neponížila. Je to škola lásky, která umí vidět a byt taktní,“ píše olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úvodu přílohy Caritas 2/2017, který vyšla v Katolickém týdeníku č. 18. Příloha je věnována místním Charitám – základním jednotkám celé organizace.

Návštěva půlročních dvojčátek v DS Domovinka

S jarním sluníčkem k nám zavítala půlroční batolátka. Našim uživatelům rozjasnila všední dny svým úsměvem a žvatláním. V roli chůvy se vystřídali všichni uživatelé a dětičky byly také spokojené, protože lásku nelze jen vyznávat, ale i předávat.

Azylový dům: úspěch v programu Tesco přinese prospěch dětem  

Novou, mnohem vzhlednější podobu bude mít v blízkém budoucnu dětské hřiště u Azylového dům pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě, který provozuje Oblastní charita Uherský Brod. Stane se tak díky úspěchu zástupců azylového domu, kteří projekt na rekonstrukci hřiště letos přihlásili do dárcovského programu společnosti Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Paní Ludmila Bobčíková: S děvčaty z Centra seniorů se cítím bezpečně

Paní Ludmila Bobčíková, žije v  Domě s chráněnými byty v Dolním Němčí už šest let. Pravidelně ji navštěvují pracovnice Centra seniorů Uherský Brod. Paní Bobčíková se, jak říká, vždy na ně těší a ráda tráví čas v jejich společnosti.

Poděkování obci Slavkov

Oblastní charita Uherský Brod tímto děkuje obci Slavkov za příspěvek ve výši 20 tisíc Kč, který je určený na podporu činnosti Charitní domu sv. Petra a Pavla ve Slavkově v roce 2017. „Činnosti pracovníků brodské Charity si velmi vážím a považuji proto za důležité ji podporovat. Ve Slavkově provozujeme řadu let charitní dům, ve kterém se o jeho klienty starají pracovnice uherskobrodské Charity. Také tuto službu v naší obci považuji za velmi prospěšnou a užitečnou, a jsme s ní již řadu let velmi spokojení,“ vysvětlil důvody vstřícnosti obce starosta Slavkova Mgr. Libor Švardala.