Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Kardinál Vlk odešel

Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek). Po maturitě v roce 1952 mu nebylo dovoleno studovat. Pracoval tedy jako dělník v továrně Motor Union v Českých Budějovicích.

Poděkování personálu Pečovatelské služby Korytná

tímto bych chtěl poděkovat Vám a celému kolektivu z DPS Korytná za péči, kterou jste věnovali naší mamince Vlastě Bazalové. Maminka pobyt u Vás považovala za svůj domov, což mluví za vše.

Přeji celému kolektivu hodně sil a odhodlání pro tuto náročnou práci.

Jiří Bazala

Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Společné prožívání postní doby v Nivnici

Se začátkem postní doby začala i naše společná modlitba Křížové cesty v Charitním domě v Nivnici. Každý pátek v 10.00 se sejdeme, abychom s Ježíšem prošli Jeho utrpením, zamysleli se nad vlastním životem a naší ochotou brát na sebe každodenní kříž. Scházíme se v jídelně, která je pro klienty dostupnější a je v ní tepleji, než v kapličce.

Zástupci brodské Charity jednali v Senátu i o adekvátních úhradách za poskytovanou péči

Dvě důležitá jednání v Senátu absolvovali v těchto dnech zástupci vedení Oblastní charity Uherský Brod. Prvního z nich se účastnil ředitel Petr Houšť a vedoucí Charitní pečovatelské služby Uherský Brod Terezie Fojtíková. Do Senátu zavítali ve středu 8. března. Jednání se účastnil také senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, senátor a starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar a senátorka ze Zlínského kraje Šárka Jelínková.  

Hejtman Jiří Čunek: přání stoleté oslavenkyni i obdiv k pracovníkům Charity

Prožila obě světové války a v těžkých dobách vychovávala své děti. Nezlomila ji ani smrt manžela a ještě v 95 letech pilně pracovala na zahrádce, starala se o vnuky a žila aktivním životem. V těchto dnech oslavila paní Františka Malinová 100 let s nejbližšími příbuznými a kolektivem Charitního domu v Nivnici, což je domov pro seniory, kde v současné době bydlí. Popřát k mimořádnému životnímu jubileu přišel paní Malinové i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť. Pan hejtman ochotně souhlasil s rozhovorem, ve kterém netajil svůj obdiv k oslavenkyni, ale také k práci pracovníků Charity Uherský Brod.

Váháte s odběrem krve? Pracovníci brodské Charity už mají dávno jasno…

„Olegu, pojďte s námi darovat krev,“ vyzval mě před několika dny ředitel naší Oblastní charity Uherský Brod. Doposud jsem neměl v tomto ohledu žádnou podobnou zkušenost a tak jsem „statečně“ odolával: „Půjdu s Vámi a dalšími pracovníky Charity, ale raději zatím jen jako fotograf. Na odběr bych šel třeba až příště,“ navrhoval jsem, a mým kolegům nezbývalo nic jiného, než souhlasit…

Další výročí v CHD Nivnice

V pondělí 6.3.2017 oslavila své krásné 80. narozeniny naše další klientka. Je jí paní  Marie Hamšíková. Paní Hamšíková zde slavila už i 65.,70. a 75. narozeniny, protože byla první obyvatelkou charitního domu, po jeho otevření. Na charitním domě zažila střídání vedoucích, ředitele charity, personálu, rekonstrukci domu, úpravu zahrady, všechny klienty, kteří zde pobývali, změny starostů obce i vlád naší země.

Oslava 100. jubilea v CHD Nivnice

Nestává se každý den, ani každý rok, aby někdo v našem okolí oslavoval 100 narozeniny. V CHD v Nivnici se tou oslavenkyní stala právě letos paní Františka Malinová.

Fórum dárců podpořilo tvořivé dílničky pro seniory

Oblastní charita Uherský Brod tímto děkuje Fóru dárců za příspěvek na tvořivé dílničky pro seniory na rok 2017. Tento příspěvek obdržela Oblastní charita Uherský Brod díky úspěchu v dárcovském programu Fóra dárců nazvaném „ČSOB pomáhá regionům – Podzimní výzva“.