Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Noc kostelů 2017 v Uherském Brodě

Součástí akce bude prezentaceDomácí hospicové péče Oblastní charity Uherský Brod.

Komisaři soutěže Vesnice roku 2017 se ve Slavkově seznámili také s prací brodské Charity  

Komisaři soutěže Vesnice roku 2017, kteří v rámci odborných kritérií posuzují také některé obce uherskobrodského regionu, zavítali ve středu 7. června do Slavkova.

Den dětí v azylovém domě očima pana Slavíčka

Uplynul jenom týden od velmi vydařené akce Pohádkový les v brodských Tyršových sadech. Byla ukázkou toho, jak je možné poutavým a originálním způsobem oslovit dětský svět. Její účastníci i její organizátoři se shodli v tom, že daná akce byla tou nejlepší v posledních letech. Chvála veřejností byla tedy více jak oprávněná

Trochu netradičně tradiční oslava Dne dětí v Azylovém domě

Jak už titulek napovídá i letos v Azylovém domě na začátku měsíce června bylo veselo. Děti i maminky se mohly zapojit do soutěží, her a hledání pokladu.

Plavání pro koledníky

Ve dnech 22. a 29. května se to na bazéně v Uherském Brodě hemžilo dětmi a radostnými hlásky. Původci byli naši malí koledníčci, kteří si přišli užít plavání jako odměnu za jejich letošní koledování při Tříkrálové sbírce v našem děkanátu.

Ve slavkovské kapli uvítali ostatky sv. Zdislavy

Význam svaté Zdislavy a důstojnost práce v činnosti Charity vyzdvihl, kromě jiného, při slavnostních okamžicích v kapli ve Slavkově farář P. Petr Hofírek.

Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za přidělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2017 v celkové výši 872.800 Kč.

Lidé ve Vlčnově mysleli na potřebné i před Jízdou králů

Úctyhodnými 100 kilogramy potravin a drogistického zboží přispěli do sbírky na pomoc potřebným obyvatelé Vlčnova. V tamní Jednotě se sbírka s názvem „Ne každý má hody“ konala v pátek 26. května.

Oslava svátku a narozenin klientů v DS Domovinka

V našem zařízení se stalo pěknou tradicí, že si naše společenství projevuje vzájemnou úctu a sdílí společnou radost, kterou prožíváme při oslavách svátků a narozenin našich klientů.

Společenství modlitby se mší svatou v DS Domovinka.

Každý měsíc mají naši klienti možnost účastnit se bohoslužby, kterou nám pravidelně zajišťuje pan děkan Pelc.