Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Významný úspěch Slavkova v soutěži Vesnice roku

Významného úspěchu dosáhla obec Slavkov v soutěži Vesnice roku, když obsadila, v rámci celostátního kola, třetí místo. V rámci celostátního kola se již potřetí udělila i Cena veřejnosti, kterou vyhlásil předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Putuje rovněž do obce Slavkov. Ještě předtím Slavkov zvítězil v krajském kole této soutěže. 

Brodská Charita nabízí v nových prostorách sociálně-právní poradnu i informace o sociálních službách

Oblastní charita Uherský Brod začala od 1. dubna 2017 poskytovat občanům Uherskobrodska novou sociální službu, a to odborné sociální poradenství.

Hasičům i rodině z poškozeného domu pomáhali pracovníci brodské Charity

K požáru rodinného domu došlo v sobotu 9. září v Havřicích. Při požáru utrpěl popáleniny majitel objektu, požárem byl částečně zasažen také vedlejší dům. „Sousední dům byl po požáru silně zakouřený a rodina se musela přestěhovat dočasně do náhradního ubytování, které jim nabídlo vedení uherskobrodské radnice.

Krize financování pracovníků v sociální oblasti trvá

Vláda České republiky schválila na svém květnovém zasedání navýšení platů a mezd zaměstnanců sociálních služeb od 1. července o 23 %. Kritická situace odměňování těchto zaměstnanců ale přetrvává, píše biskup Václav Malý, předseda rady Iustitia et pax České biskupské konference.

Turnaj ve hře "Člověče nezlob se" opět spojil klienty Charit

Nezvyklým ruchem ožil ve čtvrtek 7. září Charitní dům v Horním Němčí. Před domem stály řady aut, některá přijížděla, „vyložila“ lidi a zase odjížděla, další řidiči hledali poslední volná místa v blízkosti horněmčanského zařízení.

Celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2017 ve Slavkově

V měsíci červnu se obyvatelé obce Slavkov dozvěděli radostnou zprávu, že jejich obec obdržela Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku.  Jelikož vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního, přijela hodnotící komise do Slavkova ještě jednou, a to ve čtvrtek 7. září 2017.  

Charitní dobrovolníci budou pomáhat i v Domově pro osoby se zdravotním postižením

V úterý 5. září podepsali zástupci uherskobrodské Oblastní charity a Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o. které jsou provozovatelem Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DZP) v Uherském Brodě smlouvu o spolupráci.

Sbírka v Nivnici: padesát kilogramů potravin pro potřebné

Těstoviny, dětské kaše a mléka – toto zboží převažovalo v darech, které věnovali potřebným, v rámci potravinové sbírky s názvem „Ne každý má hody“ obyvatelé Nivnice.

Hudební vystoupení děvčátek z Vlčnova v Denním stacionáři Domovinka

 Prázdniny jsou v plném proudu a naši kolegyni Štěpánku napadlo, že by nás a naše klienty potěšily zpěvem její tři dcerky.

Rozvrhy hodin i pracovní sešity potěší školáky ze sociálně slabých rodin

Pracovní sešity a rozvrhy hodin darovali do sbírky školních potřeb, kterou pořádá Oblastní charita Uherský Brod pro děti ze sociálně slabých rodin, zástupci společnosti Ditipo z Uherského Brodu.