Logo OPZ barevné

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod
Pod Valy 664
688 01  Uherský Brod

Odloučené pracoviště:
Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod


Vedoucí služby a sociální pracovnice:

Bc. Jana Boráková
T:  572 631 388
M: 739 547 620
58AkO0ejWdBFRYUSbaoB522938Es-Z29g

 

Sociální pracovnice
Bc. Iveta Dubravová
T: 572 631 388
4orDRW8mXknF5f56LTHrSbe-T-uk87j7T-M

 

Ohlédnutí za rokem 2015
Rok 2015 uběhl v Terapeutické dílně sv. Justiny Uherský Brod velmi rychle. Na začátku roku se uživatelé zapojili svojí činností do přípravy charitního plesu, který se uskutečnil v Kulturním domě v Uherském Brodě. Společně přichystali výzdobu všech sálů i jednotlivých stolů. Vyzkoušeli si tak plnění organizačních záležitostí, spolupráci a koordinaci při celé akci.

Při pravidelné docházce se učili rozvíjet pracovní návyky a dovednosti, byli vedeni k samostatnosti a soběstačnosti při obstarávání si osobních záležitostí, podporováni v přirozeném kontaktu se společností tak, aby nebyli závislí na sociální službě a rodinných příslušnících.

Jednotlivé výroky, které vznikly při rozvoji pracovních návyků, uživatelé prezentovali a prodávali na několika jarmarcích, které se uskutečnili v Uherském Brodě a blízkém okolí.

Někteří uživatelé se zapojili do dobrovolnické činnosti naší organizace, např. při potravinových sbírkách, prezentačních akcí, podporovali pacienty v LDN Městské nemocnice v Uherském Brodě svými návštěvami a rozhovory.

Díky pravidelné a vstřícné spolupráci s ostatními sociálními službami a organizacemi poskytujícími aktivity pro osoby se zdravotním postižením a podporou města Uherský Brod, realizovala služba několik společných setkání, např. 1. ročník společného plavání s názvem Poznej s námi podmořský svět, vánoční filmové promítání nebo společné grilování.