Pečovatelská služba Strání
Sv. Cyrila a Metoděje 271
687 65  Strání


lesk 10 15 151Vedoucí služby:
Bc. Miroslava Havlíková, DiS.
M: 776 080 273
miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz

Telefon na DPS: 724 651 347

 

Sociální pracovnice:

Lucie Jourová, DiS. - sociální pracovnice - úterý a pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod.
M: 606 055 135
lucie.jourova@uhbrod.charita.cz

 

 

Cílová skupina

  • senioři,
  • osoby s chronickým onemocněním,
  • osoby s tělesným a zdravotním postižením,
  • rodiny, ve kterých se narodily 3 a více dětí současně, žijící v obci Strání, Březová a Lopeník, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost a nejsou schopni si ji zajistit v požadovaný čas jinak.

Základní činnosti

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod.

Maximální výše úhrady za základní poskytování pečovatelské služby činí 130,-Kč/ hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Služba je poskytována na území obcí Strání, Březová a Lopeník. Funguje v nepřetržitém provozu, 24 hodin denně.

Popis realizace služby ZDE.

Ceník služby ZDE.

Žádost o poskytování PS ZDE.

Žádost o přidělení bytu v DPS ZDE.

V Domě s pečovatelskou službou Strání funguje i půjčovna kompenzačních pomůcek. Ceník ZDE.

 

 

Ohlédnutí za rokem 2015

Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácnosti chronicky nemocného člověka, který je vzhledem ke své nemoci či stáří závislý na pomoci druhé osoby. Straňanská pečovatelská služba pomáhá potřebným lidem nejenom v Domě s pečovatelskou službou ve Strání, ale i lidem v celé obci Strání, Květná a Březová. Nyní jsme rozšířili registraci i o obec Lopeník. V uplynulém roce vykonalo 8 pečovatelů 41 808 návštěv u 52 klientů, bylo rozvezeno 4 095 obědů v obci Strání a v přímé péči strávili pečovatelé 11 333 hodin. Mezi nejvyužívanější služby patří nákupy a pochůzky, úklid bytu, příprava a podání stravy a pomoc s hygienou.

Pečovatelská služba zde vznikla na základě potřebnosti obyvatelů obce Strání  před 13 lety a postupně se rozšířila do okolních obcí. Bylo napsáno mnoho životních příběhů. Naši klienti se stávají součástí našich životů a my s nimi jejich nemoci, stáří, mnohdy i beznaděj ale i radost, prožíváme společně.

Naši klienti nepotřebují absolutní komfort, jak se někomu může zdát. S povděkem přijímají podporu a pomoc v činnostech, které ještě s obtížemi, ale přece jen zvládají. A právě zde nalézáme smysl naší práce. Naši klienti jsou plnohodnotnými partnery v rozhodování a volbě celého procesu plánování jím poskytované služby. Mnohokrát se nám však stává, že tohoto rozhodnutí již nejsou schopni, zejména vzhledem k pokročilému stadiu nemoci. V tomto případě uvítáme spolupráci rodiny, bez které by péče nebyla přiměřená a efektivní. Není výjimkou služba poskytovaná jenom pár dní, kdy doprovázíme klienta na sklonku života. V tuto chvíli jsme zejména oporou pečující rodině. Dovolím si říci, že právě tato situace vyžaduje vysoce profesionální přístup.

Zdravotní péči  našim klientům poskytovali po celý rok 2015 opět MUDr. Alžběta Končitíková a MUDr. Pavel Tomeček. Jim patří velké díky za jejich pěkný přístup.

Obtíže a závislost na pomoci druhé osoby našich klientů se snažíme zmírnit vypůjčováním kompenzačních pomůcek. Sklad pomůcek v Domě s pečovatelskou službou ve Strání eviduje celkem 71 pomůcek, z toho 15 elektrických polohovacích lůžek. Těší nás, že na pomůcky se nemusí čekat a vypůjčují se tak nějak plynule.

Pečovatelská služba Strání poskytuje i pomoc a péči rodině s trojčaty. Od roku 2014  poskytujeme pomoc matce tří dětí. Díky naši pomoci má maminka více času, který věnuje péči a výchově svých dětí. Služba je zaměřena na praní a žehlení prádla, úklid bytu, dovoz obědů, nákupy a pochůzky či doprovázení maminky s dětmi k lékaři. Vždy s ohledem na individuální potřeby této rodiny. Služba by měla být poskytována až do věku 4 let dětí a to zdarma.

Pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky či vrstevníky je pečováno taky po duchovní stránce. Od pondělí do pátku probíhá na DPS odpolední modlitba růžence a každou neděli za našimi klienty přichází jáhen s hostií. Svaté přijímání se podává v kapli DPS, která byla vybudovaná v roce 2013. Na mši svaté se zde scházíme minimálně jednou za měsíc. Pravidelně k nám přichází s vlídným slovem a modlitbou i pastorační pracovník Oblastní charity Uherský Brod, Vít Kadlčík.

Poděkování náleží i dobrovolníkům, kteří pravidelně za našimi klienty přicházeli a trávili svůj volný čas procházkami, čtením či hraním společenských her. Taktéž si vážíme pomoci dobrovolníků, kteří nám rádi pomohou s drobnými opravami či stěhováním nábytku v Domě s pečovatelskou službou.

Tříkrálová sbírka, Fašank, Den matek, Festival dechových hudeb, vystoupení mužského pěveckého sboru S.E.N., dílničky, přednášky a besídky. To jsou všechno akce, kterých se naši pracovníci účastní nad rámec svých povinností, a kterými  se snažíme zpříjemnit život našim klientům.

Velké díky patří i vedení obce Březová. Děkujeme za finanční i morální podporu. V obci Březová jsme za 11 měsíců roku 2015 vykonali celkem 170 návštěv v rámci pečovatelské služby a 254 návštěv ošetřovatelské služby. Zájem o naši službu nově projevilo dalších 5 obyvatelů z této obce, se kterými byla uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby. Zájem obyvatelů obce Březová nás těší.

Jsem ráda, že mohu na sklonku roku opět říci, že spolupráce obcí, farností a Charity je výborná.  Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Miroslava Havlíková