Pečovatelská služba Korytná
Korytná 107
687 52  Korytná

Vedoucí služby a sociální pracovnice:

Mgr. Jitka Chvílová
M: 724 651 262
jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz

Telefon na DPS: 724 651 294

 

Cílová skupina

 • Senioři a další osoby, žijící v obci Korytná, které kvůli svému věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení nejsou plně soběstačné v oblasti sebeobsluhy a péče o domácnost a potřebují proto pomoc druhé osoby.
 • Služba je poskytována osobám od 19 let bez horní hranice věku.

Poskytované základní činnosti

 • Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Výše úhrady za služby se vypočítává podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, maximální výše úhrady za základní poskytování pečovatelské služby činí 120,-Kč/ hod.

Služba je poskytována na území obce Korytná a na Domě s pečovatelskou službou v nepřetržitém provozu, 24 hodin denně.

Celý popis realizace služby ZDE.

Ceník služby v Domě s pečovatelskou službou ZDE

Ceník služby mimo Dům s pečovatelskou službou ZDE

Žádost o poskytování PS ZDE.

Žádost o přidělení bytu v DPS ZDE.


Ohlédnutí za rokem 2015

V roce 2015 jsme díky jedné úsměvné historce doslovně mohli říkat, že chráníme klienty vlastními těly. Stalo se tak během jednoho slunečného srpnového dne, kdy si z místního statku vyšel na procházku po Korytné mladý býček. Ten pochopitelně přitáhl pozornost i našich klientů, někteří z nich se za ním vypravili na zahradu. Býčkovi ale pozornost příliš libá nebyla, proto si s mohutným poskakováním začal hledat cestu z naší zahrady ven. Některé klienty jsme stihli včas z průchodové cestičky strhnout stranou, jiné jsme museli přikrýt vlastními těly a doufat, že nás býček při své útěku mine. Celá událost se naštěstí obešla bez újmy na zdraví klientů, pečovatelek i býčka.

Kromě úsměvných okamžiků jsme prožívali také období smutnější. Opustily nás 3 klientky. Dvě z nich byly našimi klientkami již od roku 2008. Nové žádosti o poskytování pečovatelské služby podalo v uplynulém roce celkem 19 žadatelů.

Díky projektu Nadace ČEZ „Pomáhej Pohybem“ jsme v loňském roce získali pro naše imobilní klienty polohovatelné hydraulické pečovatelské křeslo a polohovací pomůcky v hodnotě 51.445,- Kč. Velmi si této podpory vážíme, stejně jako podpory obce Korytná, která nám mimo úhradu nákladů na internet, vodu a elektřinu přispěla navíc na provoz částkou 47.906,- Kč. Díky náleží i otci Petrovi Martinkovi, který k našim klientům pravidelně dochází se svátostmi. Také dobrovolníci v naší službě pomáhali klientům tam, kde pečovatelská služba nemůže. V rámci svých možností věnovali našim klientům 4,5 hodiny svého času. Děkujeme za ochotu a spolupráci také MUDr. Sváčkové, MUDr. Strakovi a Charitní ošetřovatelské službě, díky kterým může být v případě potřeby poskytována našim klientům 2 x denně ošetřovatelská péče.

Zajímavá čísla z roku 2015:
 • počet uživatelů: 21
 • průměrný věk uživatelů: 79 let
 • počet návštěv u uživatelů: 42.833
 • počet provedených úkonů u uživatelů: 4.773
 • počet hodin přímé péče: 12.669