Pečovatelská služba Horní Němčí
Horní Němčí 158
687 64  Horní Němčí
 Vedoucí služby:
Markéta Hurtová
T:  734 682 817
M: 724 651 260
88EuVd543nED5f56LTHrSbe-T-uk87j7T-M
 

 

Sociální pracovnice 
Mgr. Jana Mackovičová
M: 736 517 603
58AkO_596hIsT~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

 

  • Doba poskytování

    Pečovatelská služba Horní Němčí je poskytována v době:
    pondělí - neděle: 7.00 - 18.00 hodin

  • Kapacita služby

    2 uživatelé v jeden okamžik

 

V obci Horní Němčí v Charitním domě sv. Václava a v obci Slavkov v domácnostech, poskytujeme pečovatelskou službu klientům, kteří mají sníženou soběstačnost jak z důvodu věku, tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám, ve kterých se narodilo 3 a více dětí.

Klientům pomáháme a podporujeme jim v péči o ně samotné. Pomoc při hygieně, úklidy, podání jídla a pití, polohování, přesun na vozík, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při zajištění stravy, nákupy, běžné pochůzky (např. pošta, lékárna), praní a žehlení prádla, doprovod k lékaři na úřady, doprava charitní autem.

Službu poskytujeme denně od 7.00 do 18.00 hodin, dospělým osobám. Kapacita služby je 2 klienti v jeden okamžik.

Pravidelně za klienty dojíždí sociální pracovnice, která poskytuje sociální poradenství. Velmi kvalitní ošetřovatelskou službu zajišťují zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče z Uherského Brodua a také je velmi dobrá je spolupráce s praktickou lékařkou MUDr. Neugebauerovou.

Aktivizační pracovníci z Centra seniorů dojíždí za našimi klienty jedenkrát týdně. Společně chodí na procházky, jezdí na výlety, nebo vyrábí různé ruční výrobky.

Tradicí se stal turnaj v Člověče nezlob se, kterého se pravidelně účastní klienti z okolních charitních a pečovatelských domů a také klienti ze Stacionáře Svaté rodiny z Luhačovic.

Každoročně slavíme na svátek patrona charity sv. Vincence z Paula Den charity.