Pečovatelská služba Dolní Němčí
Školní 888
687 62  Dolní Němčí

Vedoucí služby:
Bc. Zdena Bartošová
T:  572 648 002
M: 724 651 263
zdena.bartosova@uhbrod.charita.cz


Sociální pracovnice:
Mgr. Jana Miškeříková
M: 736 525 497
58AkO_~k6.Es1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

 

Ohlédnutí za rokem 2015

24 hodinový provoz a péče o celkem 57 klientů. To je loňská bilance Pečovatelské služby Dolní Němčí, která je terénní sociální službou pro seniory, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a zdravotním postižením žijící v  Dolním Němčí, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost a nemají možnost si pomoc a podporu plně zabezpečit sami. Služba je poskytována v nepřetržitém provozu osobám od 19 let bez horní hranice věku. Z celkového počtu klientů bylo 51 ubytovaných na Domě s chráněnými byty v Dolním Němčí a 6 v terénu. Za některými klienty dochází pečovatelky do jejich domácností denně, někteří služeb využívají několikrát do týdne či dle individuální objednávky.

Svým klientům Pečovatelská služba Dolní Němčí také pravidelně nabízí nejrůznější možnosti kulturního a společenského vyžití. 10. února 2015 klienty přišly potěšit svým tanečním vystoupením „Retro babky“, mezi nimiž bylo také několik pracovnic služby, které klienti dobře znají. Během svého vystoupení „Retro babky“ sklízely jeden potlesk za druhým a na tvářích klientů byla vidět velká radost a potěšení, že měli možnost vystoupení také vidět.

 V dubnu pracovnice služby spolu s klienty přivítali jaro opékáním špekáčků.  I když v ten den nebylo příliš jarní počasí a nakonec bylo třeba se před větrem a chladem schovat do jídelny, na náladě to nikomu neubralo a při dobrém jídle i víně se společně posedělo do večerních hodin.

Prosinec byl jako tradičně naplněn nejrůznějšími akcemi a aktivitami, mezi které patřil každoroční Mikulášský večírek, tvoření adventní výzdoby, pečení vánočního cukroví, zdobení stromku i vystoupení mužského sboru v kapli DCHB DN přímo na Štědrý den. Především tvoření adventní výzdoby, které se letos konalo poprvé, zaznamenalo velký úspěch.

5. března 2016 bylo také na parkovišti před Domem s chráněnými byty posvěceno a slavnostně předáno 9 nových vozů, přičemž jeden z nich nyní využívá také Pečovatelská služba Dolní Němčí k poskytování potřebné péče nejen klientům v terénu.

Děkujeme praktickému lékaři se zdravotní sestrou, zastupitelům obce, dárcům, spolupracovníkům i všem těm, kteří jakkoli v uplynulém roce přispěli ke zdárnému chodu služby a k péči o naše klienty a těšíme se na další spolupráci při zajištění Pečovatelské služby Dolní Němčí v nadcházejícím roce 2016.