Pečovatelská služba Bánov
Bánov 721
687 54  Bánov

Telefon PS Bánov: 730 598 601


Vedoucí služby:
Mgr. Gabriela Hamadová
M: 724 651 283
gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz 

Sociální pracovnice:
Bc. Michaela Kadlčíková, DiS.
M: 724 651 325
michaela.kadlcikova@uhbrod.charita.cz

 

 

Ohlédnutí za rokem 2016

V roce 2016 jsme začali poskytovat službu 6 novým klientům; skončila smlouva 6 klientům, 4 klienti zemřeli, 2 klienti odešli na vlastní žádost do pobytového zařízení. Tělesná soběstačnost klientů naší služby vykazuje mírné zhoršování, zaznamenali jsme ve službě nárůst počtu nemocných s demencí. Péče o nemocné s demencí je vysoce náročná, vyžadující důsledný individuální přístup. V určité chvíli přestává naše služba stačit a měla by nastoupit služba pobytová, zaměřená úzce na péči o nemocné s demencí. Ve službě jsme pocítili skutečnost, že těchto zařízení je v našem regionu významný nedostatek. Péči o nemocné jsme mohli zajistit díky spolupráci probíhající v multidisciplinárním týmu. Spolupracovali jsme s lékaři, odbornými lékaři, kněžími, zaměstnanci soudu, sociálními pracovníky ze sociálního odboru  Městského úřadu v Uherském Brodě, sociálními pracovníky Úřadu práce i s Policií.

Zcela významná byla spolupráce s představiteli Obce Bánov. Ze strany OÚ se nám dostávalo morální i finanční podpory, okamžitých reakcí na mnohé potřeby našich klientů.  A tak proběhl v Domě s pečovatelskou službou počítačový kurz pro seniory (projekt Senioři komunikují, Nadace V.a L. Klausových), do kterého se zapojili jak obyvatelé obce, tak i klienti naší služby. Odstartovala spolupráce se Svazem neslyšících a nedoslýchavých Nedoslýchaví Slovácka, zaměřená na pomoc lidem se sluchovým postižením.

Pravidelně probíhaly mše, bohoslužby slova.

Byl podán projekt na vybavení služby - vybavení určeno pro klienty.

Významnou a krásnou událostí roku 2016 byla diamantová svatba našich klientů. Mši svatou celebroval P. Zdeněk Klimeš, který působí ve farnosti odkud manželé pochází.