Noclehárna Uherský Brod
Vazová 2497
688 01  Uherský Brod


Vedoucí služby a sociální pracovník
Bc. Pavel Janča
M: 735 713 789
pavel.janca@uhbrod.charita.cz

Kontakt do kanceláře:
724 651 299

 

Otevírací doba Noclehárny Uherský Brod
Denně od 18:30 - 6:30

Kapacita služby
Celková kapacita - 16 lůžek
Kapacita pro muže - 12 lůžek
Kapacita pro ženy - 4 lůžka

 

logo_mesto_ub
Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod.

Poslání
Posláním noclehárny pro muže a ženy v Uherském Brodě je poskytnutí přenocování a hygienického zázemí lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokáží dočasně vyřešit vlastními silami a vzbudit zájem klientů k dalšímu řešení jejich situace

Zásady

  • respektování vlastního rozhodování uživatele
  • důvěrnost sdělení
  • individuální přístup
  • jednání na partnerské úrovni
  • aktivní zapojení uživatele do řešení svého problému
  • za každých okolností respektování důstojností klienta

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší starší 18-ti let v nepříznivé sociální situaci, fyzicky soběstačné, které nemají jinou možnost důstojného přenocování.

Pravidla poskytování služby
Noclehárna pro muže a ženy má svá Pravidla služby, jejíchž dodržování je podmínkou pro poskytování služeb uživatelům. Uživatel je s Pravidly seznámen před uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v noclehárně a uzavřením této Smlouvy souhlasí s jejich dodržováním. Nerespektování těchto pravidel je sankcionováno podle sankčního řádu. Účelem těchto pravidel je zejména ochrana ostatních uživatelů služby, jejich bezpečí a práva na využití služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Sleduje i bezpečí pracovníků služby.

Ceník
Uživatel je informován o výši úhrady a způsobu platby za poskytnuté služby, cena za noc je 50 Kč.

 

Fotogalerie

IMG_2235IMG_2240IMG_2239

IMG_2241IMG_2251IMG_2244IMG_2248