Nízkoprahové denní centrum
sv. Vincence Uherský Brod

Vazová 2497
688 01  Uherský Brod
 


Vedoucí služby
Bc. Bohumila Smutná
M: 601 387 996

bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz

Kontakt do kanceláře:

724 651 299

 
Sociální pracovnice:

Mgr. Veronika Bartončíková

c.Ey47a7T9nB-~d94dBFRYUSbaoB522938Es-Z29g

Otevírací doba NDC sv. Vincence:
Pondělí - pátek: 7:30 - 16:00
Čtvrtek: služba v terénu 13:30 - 16:00

Ohlédnutí za rokem 2015

V roce 2015 slavilo Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence (NDC) páté narozeniny a i přes svůj „nízký věk“ se intenzivně věnuje lidem bez přístřeší, kterým pomáhá začlenit se do „běžného“ způsobu života.

V minulém roce nás navštívilo 2236 uživatelů, odbornou pomoc jsme poskytli 632 krát (hledání zaměstnání, kontakt s úřady, rodinou, sepisování žádostí atd.), možnost připravit si vlastní stravu využilo 1238 uživatelů, stravu pracovníci poskytli 1035 krát, hygienický servis byl využit 1170 krát.

Pro přiblížení naší práce, bych ráda uvedla příběh pana Josefa. Pan Josef docházel do NDC od roku 2011, byl to pohodový, usměvavý pán, měl rád rockovou hudbu, pobíral invalidní důchod, spával u kamarádů, protože neměl dobré vztahy s otcem ani svými bratry. Po úmrtí otce bratr prodal byt, pan Josef dostal nějaké peníze, za které si koupil karavan. Kamarád mu ho pomohl dopravit na zahradu, pán byl velmi šťastný, i když o podmínkách k bydlení se nedalo hovořit. V karavanu nebylo WC, voda, topení. Návštěvy pana Josefa v NDC byly téměř každodenní, proto pracovníkům služby neuniklo pozvolné zhoršování jeho zdravotního stavu. Velmi špatně chodil, špatně artikuloval, později se projevila i inkontinence. Protože bylo zjevné, že se o sebe pán nedokáže sám dostatečně postarat, byla mu nabídnuta možnost, aby si podal žádost do pečovatelské služby. Pán souhlasil, během pěti měsíců se uvolnilo místo a rovnou nastoupil do zařízení. Pracovníci NDC mu pomohli převést jeho věci a předali pána do péče pracovnicím pečovatelské služby. A jak se má pan Josef dnes? Jeho zdravotní stav se stále zhoršuje, už neudrží rovnováhu, chodí velmi málo, velmi špatně artikuluje, komunikace s ním je náročná. Na základě těchto informací jsme moc rádi, že se nám podařilo včas zajistit panu Josefovi důstojné podmínky k životu a kvalitní péči o jeho osobu.

Chci velmi poděkovat svým kolegyním za skvělou práci ve službě, za podporu a úsměv, který dávají našim uživatelům, velký dík patří také Městské policii, Policii ČR, městu Uherský Brod a všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli nebo podílejí na provozu Nízkoprahového denního centra sv. Vincence Uherský Brod.