V Denním stacionáři Domovinka lze absolvovat test paměti, který vás včas upozorní na možné problémy.

Test je bezplatný, délka testu je hodina a více.

Je třeba se předem objednat na telefonním čísle: 724 651 272.

Dle výsledků testu následují další vyšetření u odborného lékaře.

 

Deset příznaků Alzheimerovy choroby (ACH) při kterých vám doporučujeme provedení testů paměti:

 

1. Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící ACH však zapomínají častěji a nevzpomenou se ani později

2. Problémy s vykonáním běžných funkcí

Hodně vytížení lidé jsou občas roztržití, takže někdy nechají dušenou mrkev stát v kastrolku na sporáku a vzpomenou si na ni, až když už je po jídle. Lidé trpící ACH například připraví jídlo, a nejen že ho zapomenout dát na stůl, ale zapomenou i na to, že ho vůbec udělali.

3. Problémy s řečí

Každý má někdy problém najít to správné slovo, ale člověk s ACH zapomíná i jednoduchá slova, nebo je nahrazuje nesprávnými, a jeho řeč pak nedává smysl.

4. Časová a místní dezorientace

Každý někdy zapomene, jaký je den, a kam vlastně jede, je to normální. Ale lidé s ACH se ztrácí ve vlastní ulici a nevědí, kde jsou, jak se tam dostali, ani jak se dostanou domů.

5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek

Lidé se někdy tak zaberou do nějaké činnosti, že na chvíli zapomenou na dítě, které mají na starosti. Lidé s ACH úplně zapomenou, že nějaké dítě existuje. Mohou se i nesmyslně obléknout, např. si vezmou na sebe několik košil nebo halenek najednou.

6. Problémy s abstraktním myšlením

Manipulace s kreditní kartou může někoho vyvést z míry, když je trochu komplikovanější než jindy. Člověk s ACH může úplně zapomenout, co ta čísla znamenají, a co s nimi má dělat.

7. Zakládání věcí na nesprávné místo

Každý někam založí peněženku nebo klíče. Člověk s ACH dává věci na zcela nesmyslná místa: žehličku do ledničky nebo hodinky do cukřenky.

8. Změny v náladě nebo chování

Každý má někdy špatnou náladu. Člověk s ACH podléhá prudkým změnám nálady. Náhle a nečekaně propukne v pláč nebo podlehne návalu hněvu, i když k tomu nemá žádný zjevný důvod.

9. Změny osobnosti

Lidské povahy se běžně do určité míry mění s věkem. Ale člověk s ACH se může změnit zásadním způsobem. Stává se někdy velmi zmateným, podezíravým nebo ustrašeným.

10. Ztráta iniciativy

Když je člověk někdy znechucen domácími pracemi, zaměstnáním nebo společenskými povinnostmi, je to normální. Většinou se chuť do práce brzy dostaví. Člověk s ACH může propadnout naprosté pasivitě a potřebuje neustálé podněty, aby se do něčeho zapojil.

Na závěr našeho článku bych Vám ráda ukázala na jednom příběhu, že i malé zázraky se dějí. Je všeobecně známo, že práce s lidmi patří mezi nejnáročnější profese. Pracovník musí být vybaven nejen odbornými znalostmi, ale i lidskostí - trpělivostí, uměním vcítit se, uměním bezpodmínečného přijetí druhého. A podobnými pracovníky jsou členové rodiny. Jim také patří velký obdiv a díky za péči, kterou svým blízkým věnují. Pouze díky spolupráci s rodinou se pak daří tyto malé zázraky uskutečňovat.