Denní stacionář Domovinka
zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence

Pod Valy 664
688 01  Uherský Brod

Provozní doba:
Po - pá: 7:00 - 15:30

VintrovaVedoucí Domovinky:
Marie Vintrová
T:  572 631 388
M: 724 651 272
marie.vintrova@uhbrod.charita.cz

 

Sociální pracovnice:
Bc. Jana Hrdinová
M: 724 651 279
jana.hrdinova@uhbrod.charita.cz

Ceník služby:
Maximální výše úhrady činí 100,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.
CELKEM ČINÍ ATIVIZAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI V PRŮBĚHU CELÉHO DNE PŘÍTOMNOSTI KLIENTA V NAŠEM STACIONÁŘI PRŮMĚRNĚ 1,5 AŽ 2 HODINY (v závislosti na jeho aktuálním zdravotním stavu). Do tohoto času je zaúčtován doprovod, podání stravy a hygiena po použití WC.
Cena oběda je 80 Kč (60 Kč hodnota stravy + 20,- Kč dovoz do zařízení).
Pokud si klient přeje dopravu do zařízení, účtujeme 8,- Kč za 1 km. V praxi se o tuto cenu klienti většinou dělí podle aktuálního počtu klientů využívajících dopravu a svozového plánu.

 

Ohlédnutí za rokem 2016

V našem zařízení poskytujeme našim spoluobčanům trpícím Alzheimerovou demencí a jinými typy demence smysluplné využití volného času a pohodové prostředí, které jim nahrazuje atmosféru domova. Snažíme se zábavnou formou udržovat jejich pohybové a smyslové schopnosti.

Naším posláním je co nejdéle zachovat klientům soběstačnost, individuálním přístupem jim vytvářet pocit jistoty, bezpečí, úcty, vědomí sounáležitosti a tak zabránit jejich sociální izolaci a předčasnému odchodu do pobytového zařízení.

Celým rokem nás provázela řada zajímavých akcí:

Velkou společenskou událostí je již tradičně charitní ples, konaný v tomto roce ve Strání, který si nenechali ujít naši milovníci tance.

Fašank jsme s klienty oslavili v maskách zpěvem, tancem a dobrým pohoštěním.

Pravidelně každý měsíc věřícím klientům nabízíme duchovní podporu, před postní dobou mohli zájemci přijmout i svátost nemocných.

Jako každý rok jsme navštívili lázně Luhačovice, kde jsme při moučníku a kávě poseděli a vychutnávali lázeňskou atmosféru.

Divadlo v Uherském Hradišti nám nabídlo účast na veselohře „Sám na dva šéfy“, někteří klienti byli velmi dojatí, protože již nedoufali, že by ještě někdy navštívili divadlo.

Na začátku podzimu jsme se zúčastnili na Velehradě pouti nemocných s velkým duchovním zážitkem.

Po dobu školního roku se klientům věnují studenti místního gymnázia a střední školy sociální z Předbranské ulice v rámci odborné praxe.

Každoročně v září nabízíme veřejnosti seznámení se s naší službou a problematikou Alzheimerovy choroby pořádáním DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který je celostátně nazván „DNY PAMĚTI“. K dispozici máme odborný materiál pro pečující a také možnost absolvování testů paměti, jejichž výsledky včas upozorní na příznaky poruchy paměti.

V čase adventním nás navštívil Mikuláš s malou pozorností, abychom společně zazpívali adventní písně.

Před velikonocemi a před vánocemi jsme s klienty tvořili dekorace a přáníčka pro radost naši i všech přátel.

Na závěr vyjadřujeme díky městu Uherský Brod za finanční podporu, panu děkanovi Josefu Pelcovi, dobrovolníkům a rodinným příslušníkům za jejich pomoc, službu i podporu. Těšíme se na spolupráci i v dalším roce.