Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov

Slavkov 214, 687 64 Horní Němčí

Vedoucí zařízení:
Mgr. Pavel Hetmer
M: 724 651 261
_8Io2W._afrBQOQm39EyUW7%WkvDRW7r


Vedoucí zdravotní sestra:
Bohumila Grebíková
bohumila.grebikova@uhbrod.charita.cz
Telefon Charitní dům: 724 651 286
 
Sociální pracovnice, zástupce vedoucího
Bc. Marie Adámková, DiS.
M: 724 651 267
marie.adamkova@uhbrod.charita.cz

 


Ohlédnutí za rokem 2015
Život v Charitním domě je především o lidských příbězích… Někdy jsou to příběhy veselé, jindy vážné. Každý člověk je jedinečný, každý má jiná přání, jiné zvyklosti. Je na nás, abychom mu zajistili nejen hmotné zabezpečení a kvalitní služby, ale současně i něco navíc, co by mu život ještě více zpříjemnilo a obohatilo. Základní péče o člověka je naprostou samozřejmostí. Snažíme se však, aby se naši uživatelé u nás cítili skutečně co nejvíce jako doma. Proto klademe velký důraz i na sociální a duchovní rozměr každé osobnosti.

Každý rok se snažíme krok po kroku vytvářet prostor, aby naše zařízení bylo skutečným domovem. V roce 2015 jsme uspěli v projektu Plníme přání seniorům společnosti Sodexo. Cílem této iniciativy je podporovat aktivní stáří a naplňovat tužby a sny seniorů. Našim snem bylo vybudování pergoly, kde by byli naši uživatelé v letních měsících chráněni před ostrým sluncem či nečekanou přeháňkou.

Významnou událostí minulého roku bylo zapojení obce Slavkov do soutěže Vesnice roku 2015. Hodnotící porota v rámci své okružní jízdy po obci též zavítala do našeho charitního domu, kde její předseda pan Josef Zicha velmi ocenil a pozitivně ohodnotil naši práci.

V rámci péče o duchovní rozměr naší služby nás pravidelně navštěvuje náš duchovní správce P. Petr Hofírek, který slouží každý měsíc mši svatou, při níž prosí nejen za naše uživatele a jejich rodiny, ale také za pracovníky Charity. Po mši svaté vždy zůstává na krátkém posezení při dobré kávě s našimi uživateli, zajímá se co je nového, je ochoten vyslechnout každého z nás a dokáže povzbudit do dalších dnů nejen naše uživatele ale i celý personál.

Velký důraz klademe na aktivizační činnost. Uživatelé se mohou zapojit do různých reminiscenčních terapií, společenských her, trénování paměti a dokonce za pomoci ostatních pečou perníčky či jiné dobroty. Tyto činnosti jsou našimi uživateli velmi vítané, člověk při nich může zapomenout na obtíže spojené se stářím.

Ano, život v Charitním domě je především o lidských příbězích… jsme rádi, že můžeme vytvářet domov lidem, kteří jsou skrze svůj věk odkázáni na pomoc druhých. Děkujeme všem, kteří nám toto naše poslání pomáhají naplňovat. Velké poděkování patří představitelům obce Slavkov v čele s panem starostou Liborem Švardalou, našemu duchovnímu správci P. Petrovi Hofírkovi, Zlínskému kraji, firmě Kredit, panu Tomáši Minaříkovi, paní Marii Machálkové,  paní MUDr. Janě Neugebauerové, rodině Šotové, všem sponzorům a dobrovolníkům. Velmi si vážíme jakékoli pomoci a jsme vděční za slova povzbuzení.

Krátká statistika za rok 2015:

Kapacita zařízení: 12 klientů. V roce 2015 zemřel jeden klient, byl přijat 1 nový klient. Průměrný věk klientů v roce 2015 byl 85 let.

Obložnost v roce 2015: 99,794%.

 

 
  • Fotogalerie: