Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice
Komenského 119
687 51  Nivnice

Vedoucí zařízení:
Ludmila Bartošová
M: 724 651 259
ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz

Telefon na zařízení: 724 651 341

Sociální pracovnice 
Jarmila Kubáňová, DiS.
M: 739 547 626
jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz

Zástupce vedoucí
Ludmila Výmolová

 

Ohlédnutí za rokem 2015

V minulém roce jsme měli jako klientky dvě sestry, které se kvůli onemocnění řadu let neviděly. Bylo velice dojemné, když jsme poprvé jednu k druhé dovezli na invalidním vozíku a mohly si spolu, po tak dlouhé době, promluvit.

Po rekonstrukci charitního domu, jsme se v roce 2015 snažili o úpravu zeleně dvora a předzahrádky, které opravou dost utrpěly. Všechno se nám nepodařilo, protože bylo velmi teplé a suché počasí a trávník se špatně ujal. Letos máme v plánu udělat v předzahrádce skalku.

Spolupráce s mateřskou školou a základní školou, i s ošetřujícími lékaři, je velice dobrá a přínosná. Děti paní učitelky Uhrové připravily koncert pro naše klienty ke Dni matek. Děti z MŠ, pod vedením svých učitelek, nacvičily pro naše klienty během roku několik vystoupení. Přítomnost dětí v našem zařízení je vždy milá a klienty občerství.

Mikulášskou nadílku si v loňském roce pro naše klienty připravily  členky Jednoty Orel. Na vánoce klienty potěšila Malá schola svým zpěvem koled.

Pravidelně 2x týdně připravuje aktivizační pracovnice pro klienty program - hraní společenských her, cvičení paměti, zpěv, povídání, jednoduchá tělesná cvičení a podobně. Účast je dobrovolná a každý klient si může vybrat, co mu vyhovuje.

Každý měsíc se u nás konaly mše svaté i pro obyvatele Nivnice. Jako každoročně byla listopadová mše svatá obětována za všechny naše zemřelé klienty, kteří nás opustili v roce 2015.  

Pracovní kolektiv je stabilní. Všichni pracovníci se zúčastnili povinného vzdělávání v DPS Dolní Němčí

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostce, potom panu starostovi, který ji během roku vystřídal a paní místostarostce obce Nivnice, zastupitelům obce za spolupráci a pravidelné návštěvy CHD.

Poděkování patří i našim sponzorům a dobrovolníkům, kteří nám během roku pomáhali.

V neposlední řadě děkujeme otci Petrovi Martinkovi za jeho návštěvy, mše sv., povzbuzení a duchovní podporu jak našim klientům, tak i pracovníkům charitního domu.

Jménem klientů i pracovníků moc děkuji.

 

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice je domov pro seniory. Kapacita zaříjení je 17 lůžek, z toho jsou 3 pokoje dvoulůžkové a 11 jednolůžkových. Dům je určen pro seniory od 65 let. Věková struktura se pohybuje od 70 – 94 let. Většina klientů pobírá příspěvek na péči III. a IV. stupně.
V loňském roce jsme službu poskytli 23 klientům. Během roku 2015 jsme přijali 6 nových klientů, 6 zemřelo a jedna klientka odešla. Obložnost byla 99 %.
K 31.12.2015 evidujeme 53 žádostí o umístění