Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod
Pod Valy 664
688 01  Uherský Brod


Vedoucí zařízení:
Bc. Jana Jurásková, DiS.
T:  572 633 105
M: 724 651 264
jana.juraskova@uhbrod.charita.cz

 

 

Ohlédnutí za rokem 2015

V uplynulém roce jsme oslavili v kruhu zástupců spolupracujících institucí a organizací již 15. výročí založení našeho azylového domu – pobytové služby sociální prevence, která pomáhá matkám s dětmi, popř. těhotným ženám řešit nepříznivou životní situaci, kterou nezvládají samy řešit.

Pro přiblížení našeho každodenního úsilí v této pomoci uvádíme příběh jedné maminky, která přišla se svým synem z jiného azylového domu.

Paní, říkejme jí Marta, se narodila na Slovensku. Do Čech přišla za prací. Navázala také nový vztah. Za nějaký čas otěhotněla a narodil se jí syn Jiří. Na otce dítěte se nemohla spolehnout, protože měl problém s alkoholem. Zůstala se synem sama, výživné od otce dostávala velmi nepravidelně, dostala se do finančních problémů, a tak nakonec musela svou situaci řešit ubytováním v azylovém domě pro matky s dětmi. Po uplynutí doby pobytu hledala útočiště v podobném zařízení, protože se jí nedařilo sehnat podnájem z důvodů finančních i z důvodu cizí státní příslušnosti. Náš azylový dům byl pro ni již pátý v pořadí a paní Marta byla ze své situace vyčerpaná a podobně byl na tom i její syn.

Pracovníci naší služby měli nelehký úkol - získat její důvěru, změnit náhled na svou situaci, která se zdála beznadějná, jakož ji podpořit ve snaze začít opět znovu v hledání bydlení a práce.

Delší dobu trvalo, než si paní Marta a její syn zvykli na život v novém prostředí v domě, ve městě a Jirka ve škole. Ten si naštěstí brzy našel ve třídě kamarády. Paní Martě se také po čase začalo dařit - našla brigádu a byla velmi ráda, že může být v kontaktu s jinými lidmi. Z důvodu neodkladné operace očí ale musela práci po třech měsících ukončit. Jakmile se její zdravotní stav zlepšil, hledala práci znovu, na částečný úvazek. Po nějaké době našla práci uklízečky. Teprve potom si s pomocí pracovnic azylového domu intenzivně začala hledat podnájem. Ptala se i u svých kolegyň v práci. Mezitím pravidelně v rámci individuálního plánu vedla finanční hospodaření a šetřila si peníze na kauci na bydlení. Celkem našetřila 8.000 korun. Se svou klíčovou pracovnicí podala žádost do nadace Agrofert o příspěvek na vybavení bytu. Žádost byla schválena a paní Marta si i přes několik nepodařených pokusů našla podnájem a se synem Jirkou začala konečně nový život ve vysněném bytě. Ne vždy končí příběhy našich maminek tak šťastně. Vždy záleží na míře motivace, pochopení a spolupráce uživatelky na změně její situace.

Náš azylový dům má kapacitu 9 bytů, které jsou téměř stoprocentně využity. V roce 2015 jsme poskytli péči 18 maminkám a 32 dětem.