Poděkování Zlínskému kraji

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018. Tato finanční podpora je určena pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny Uherský Brod. Tato sociální služba je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje. Poskytnutá finanční podpora významným způsobem podpoří činnost Oblastní charity Uherský Brod a její pomoc uživatelům Terapeutické dílny sv. Justiny. 

ZK logo

Logo OPZ barevné