Oblastní charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2017

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory na rok 2017. Zlínský kraj poskytl finanční podporu z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Oblastní charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 1 056 100 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 494 300 Kč

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 1 320 200 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 1 496 200 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 2 336 100 Kč

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 802 200 Kč

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 2 004 500 Kč

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 1 892 800 Kč

Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 958 000 Kč.

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 1 959 500 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 1 423 400 Kč

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 690 800 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl z programu zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 částku 1 908 000 Kč

 

ZK logo

Zlínský kraj poskytl Oblastní charitě Uherský Brod dotaci na provozování střediska Centrum potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy Uherský Brod. Děkujeme Zlínskému kraji za tuto významnou pomoc, která přispěje ke zkvalitnění této potřebné sociální služby.

 

ZK logo