•  V Oblastní charitě Uherský Brod se lze věnovat dobrovolnické činnosti v těchto oblastech: pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních.


  Dobrovolníkem je:
 • fyzická osoba starší 15ti let (v případě dobrovolnictví v zahraničí 18 let), která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu (zákon 198/2002 Sb.)
 • „osoba, která bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj volný čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.“ (Tošner, Sozanská, 2006).

  Dobrovolníkem je tedy člověk, který ve svém volném čase a ze své vlastní vůle cíleně vykonává činnost, která má přínos pro příjemce, ať už jednotlivce, skupinu či společnost. Zdrojem této pomoci je dobrovolník/skupina dobrovolníků investující svůj čas, energii, vědomosti, znalosti, dovednosti. Oblasti činností mohou být velmi různorodé, na OCH UB se lze zapojit do těchto činností:
 • doučování dětí a příprava volnočasových aktivit na Azylovém domě,
 • pomoc při mimořádných událostech,
 • společnost (čtení, povídání, procházky) našim uživatelům – na charitních domech, domech s pečovatelskou službou či v domácnostech našich klientů v terénu, ale také např. v Terapeutické dílně sv. Justiny,
 • pořádání akcí pro děti či jiných charitních akcí,
 • nově také společnost pacientům v Městské nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě.

  Dobrovolníkům garantujeme:
 • pojištění,
 • školení,
 • získání zkušeností a dovedností pod dohledem odborníků z praxe,
 • praktické poznání neziskového sektoru,
 • poznání nových lidí,

  Od dobrovolníků požadujeme:
 • trestní bezúhonnost,
 • dochvilnost,
 • kreativitu, vlastní nápady a energii,
 • samostatnost,
 • chuť do činnosti.


Dobrovolníkovi je za to vše odměnou dobrý pocit, sebereflexe, seberozvoj i seberealizace v oblasti, kterou si sám zvolí. Dále získává zkušenosti, znalosti ze školení, na vyžádání vystavíme potvrzení o výkonu dobrovolnické činnosti.

Chcete-li se stát dobrovolníkem či získat informace o této činnosti, kontaktujte koordinátorku dobrovolnictví:
Mgr. Jana Haluzová, jana.haluzova@uhbrod.charita.cz, 724 651 281DOBROVOLNICTVÍ JAKO SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

V dnešní době se mnohé pojí s výdělkem nebo jiným konkrétním přínosem. Paradoxně se ale také víc a více mluví o dobrovolnictví, jehož satisfakcí není ani výdělek, ani jiný materiální zisk. Upřímná pomoc druhému je v mých očích obrovským darem a sebeotevřením společnosti, který bývá opětován úsměvem, radostí, vděkem, dobrým pocitem, zkušeností a dalšími nezaplatitelnými hodnotami. Ptáme-li se, co je to dobrovolnictví, pak zde překládám popis ze Všeobecné deklarace dobrovolnictví: „dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti, který přináší do života nejvznešenější aspirace lidstva – snahu o mír, svobodu, příležitost, bezpečnost a spravedlnost pro všechny lidi“ (přeloženo z Universal Declaration on Volunteering; 2001). Na vyšší hodnoty poukazují také autoři Tošner a Sozanská (2006, str. 18): „dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti.“ Na pomyslné váhy zisků je na straně příjemce pomoc potřebnému, na straně dobrovolníka jsou to zkušenosti, dovednosti, obohacení v mezilidských vztazích. Dobrovolníkem tedy je člověk, který ve svém volném čase a ze své vlastní vůle cíleně vykonává bez očekávání finanční odměny činnost, která má přínos pro příjemce, ať už jednotlivce, skupinu či společnost. Zdrojem této pomoci je dobrovolník a jeho čas, energie, vědomosti, znalosti, dovednosti, případně skupina dobrovolníků.
Dobrovolnictví na Oblastní charitě Uherský Brod funguje již několik let. Zpočátku byla tato činnost neorganizovaná a vycházela z lidského altruismu a touhy být užitečným. Dobrovolnictví nebylo nijak uchopeno zákonem, ani žádným vnitřním předpisem, postupně byla vytvořena směrnice o fungování dobrovolníků a osob, které nejsou v pracovněprávním vztahu. S příchodem zákonu 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě se měli pracovníci Charity čeho přidržet a tak se začalo „od podlahy“ – od roku 2004 uherskobrodská Charita zaštítila činnost podloženou smlouvou necelým dvěma desítkám dobrovolníků. Mimo tyto dobrovolníky vykonávali dobrovolnou činnost také další, kteří neměli sepsanou smlouvu, ale chtěli být nápomocni. V roce 2006 byla podepsána dohoda o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Uherské Hradiště, díky níž jsme dobrovolníky přijímali přes smlouvu a mohli jim garantovat např. pojištění, školení. V roce 2009 byla ustanovena pozice koordinátora dobrovolnictví, který měl dobrovolníky na starost, a pak v roce 2013 jsme uspěli v akreditačním řízení Ministerstva vnitra ČR a stali se tak samostatným dobrovolnickým centrem, které může žádat dotace a granty na svou činnost.
Pro zajímavost přehled počtů našich dobrovolníků v posledních 10ti letech:
2004 -> 7 dobrovolníků
2005 -> 5 dobrovolníků
2006 -> 2 dobrovolníci
2007-2008 -> nezájem
2009 – určení koordinátora, 34 dobrovolníků
2010 – 32 dobrovolníků
2011 – 25 dobrovolníků
2012 – 27 dobrovolníků
2013 – 25 dobrovolníků pod naší smlouvou
každoročně Tříkrálová sbírka – kolem 300 skupinek po 3-5 koledníčcích